Esther Krens

Esther (32) werkte eerst als verpleegkundige op de afdeling cardiologie en later op de afdeling hartbewaking van een ziekenhuis in Amersfoort. Ook werkte ze met veel plezier op de IC. In 2020 besloot ze de opleiding ambulanceverpleegkundige te gaan doen. Waarom zette ze deze stap? 

“Al tijdens een stage van de opleiding hbo-v kwam ik met ambulancewerk in aanraking. Het trok mij wel. Maar eerst deed ik de opleiding CCU-verpleegkundige waarmee ik dus in het ziekenhuis kwam te werken. Het bleef echter kriebelen en daarom ben ik alsnog de Intensive Care opleiding gaan doen van 1,5 jaar. Ik leerde er veel over acute zorg en mijn kennis verbreedde zich. Uiteindelijk besloot ik toch over te stappen en bij VGGM te solliciteren.”

Start met opleiding tot ambulanceverpleegkundige

“Je begint dit werk als ‘ambulanceverpleegkundige in opleiding’ en wordt automatisch aangemeld bij de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk. De opleiding duurt in totaal zeven maanden. Daarin zitten 925 praktijkuren en 23 lesdagen van acht uur. Je doorloopt negen modules. Van de basis ga je naar steeds meer kennis en ervaring. Aan het begin van de opleiding kijk je tien dagen mee tijdens diensten. Je verricht zelf geen handelingen maar kijkt precies wat er gebeurt en hoe de ander het aanpakt. Na deze tien dagen zijn de patiënten en de ritten voor jou. Er staat altijd een verpleegkundige achter je aan wie je vragen kunt stellen en dit blijft de hele opleiding zo. Je kunt waar nodig dus altijd hulp vragen en je staat er nooit alleen voor.”

Esther Krens, ambulanceverpleegkundige bij Ambulancezorg Gelderland-Midden

Stages tijdens de opleiding

“Tijdens de opleiding loop je verschillende stages. Zo keek ik twee dagen mee bij de meldkamer en heb ik drie dagen meegelopen op de afdeling Anesthesie. Hier leer je hoe je mensen kunt beademen met een ballon of hoe je ze moet intuberen. Ik deed ook korte stages verloskunde en psychiatrie en een ergo coach leerde me hoe je patiënten moet tillen of een brancard uit de auto moet halen.”

De begeleiding tijdens de opleiding

“Ik werd heel goed begeleid tijdens de opleiding. Zo had ik tijdens de praktijkuren een werkbegeleider die altijd klaar stond. Verder kreeg ik na elke rit feedback van de desbetreffende verpleegkundige en chauffeur. En ook vanuit VGGM kreeg ik veel begeleiding. Zo waren er standaard trainingsdagen tijdens de opleiding. Ook kon je scholing op maat krijgen, mocht je je ergens onzeker over voelen. Vanuit deze verschillende hoeken hielden ze goed oog op je ontwikkeling en dat voelt heel veilig. Het is fijn om iemand te hebben om op terug te kunnen vallen.

Snelle leerschool

De opleiding is goed te doen en ik ontdekte dat ambulancewerk veel breder is dan ik in eerste instantie dacht. Je moet snel beslissingen nemen, snel kunnen handelen en tegelijk zorg kunnen bieden. Bij paniek ben jij het aanspreekpunt. Dus ook communicatief moet je sterk zijn. Gelukkig oefen je alles wat je leert in de praktijk. Na zeven maanden opleiding heb je genoeg kennis om zelfstandig -in samenwerking met de chauffeur- medisch te handelen bij een melding. Door alle ervaring word je blik breder en ontwikkel je je heel snel.”

Waarom de ambulance

“De ambulance heeft mij altijd al getrokken. Het werk is erg afwisselend. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Daarnaast is het zelfstandig werk en werk je toch heel nauw samen. Ik haal heel veel voldoening uit het werk. Voor mij is het echt het totaalplaatje.”

De overstap van het ziekenhuis naar de ambulance

“De overstap van het ziekenhuis naar de ambulance was voor mij wennen. In het ziekenhuis werk je in teamverband. Er staat altijd iemand achter je. Ook is er altijd een dokter bij je. Vaak weet je wat je patiënt heeft, wat er van je verwacht wordt en wat je moet doen. Bij de ambulance krijg je een melding die soms ter plekke anders is dan wat je had verwacht. Dan moet je snel schakelen. Op de ambulance moet je de methodiek goed kennen. Beginnen bij het begin. Dus bovenaan bij de ademweg. Daarna werk je de abcd-methodiek helemaal af. Op de Intensive Care leer je dat ook en gebruik je het ook, maar op de ambulance is dat heel anders. Gelukkig oefen je dat in je opleiding heel goed in de praktijk.”