Ambulance in de stad Arnhem

Informatie voor gemeenten

Het algemeen bestuur van Ambulancezorg Gelderland-Midden, onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in Gelderland-Midden.

Van melding naar uitgifte

De zorg start op de Meldkamer Ambulancezorg. Daar neemt de verpleegkundig centralist de telefoon op. Hij of zij doet de triage. Dat houdt in dat de verpleegkundige (centralist) de zorgvraag professioneel en via een vaste systematiek beoordeelt, de urgentie bepaalt en instructie/begeleiding geeft aan de melder. 

Uitgiftecentralist

Vervolgens wijst de uitgiftecentralist de betreffende rit toe aan een ambulance en regisseert continu de regionale dekking van de niet-bezette ambulances. De uitgiftecentralist kiest steeds de meest strategische locatie voor een ambulance, zodat het grootste verzorgingsgebied wordt afgedekt. Op grensgebieden met buurregio’s kan ook een ambulance uit een andere regio komen.

Lees verder over urgentie-indeling in Gelderland Midden 
 

Verpleegkundig centralist meldkamer
Ambulancezorg gelderland midden

Wat kan de gemeente doen?

Wij helpen graag mee om van de regio Gelderland-Midden een 6 minuten-zone maken. Dat betekent dat er overal binnen 6 minuten iemand kan helpen met reanimeren. Daar hebben we ook burgerhulpverleners en firstresponders van de brandweer en politie voor nodig. 

Infrastructuur

Naast inwoners kunnen ook gemeenten hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van infrastructuur. Drempels, tweezijdig parkeren op de weg en rotondes remmen ons af . Daarnaast zijn deze maatregelen vaak oncomfortabel voor patiënten achter in de ambulance  Denk bij een nieuwe inrichting goed na over de komst van verkeersopstoppingen en tweebaanswegen. Met gemeenten overleggen wij regelmatig om ervoor te zorgen dat alle inwoners goed bereikbaar zijn.

AED-netwerk

De gemeente kan zorgen voor een goed verspreid AED-netwerk. Daarnaast kan de gemeente burgerhulpverlening promoten. Gemeente Barneveld is een mooi voorbeeld van een gemeente die proactief het AED Netwerk Barneveld promoot. De gemeente betaalt bijvoorbeeld de cursus en herhalingscursus. 

Lees meer over hoe inwoners kunnen bijdragen aan de 6-minuten zone