Kosten en eigen risico

Bij medische noodzaak vergoedt je zorgverzekeraar de ambulancerit vanuit het basispakket. Vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoedt je zorgverzekeraar de kosten voor de ambulancerit. In de wet is opgenomen dat het basispakket medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance wordt vergoed. Wel telt ambulancevervoer mee voor je eigen risico. Daardoor kan het gebeuren dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Hier lees je hoe dat precies zit.

Je zorgverzekeraar vergoedt ambulancevervoer vanuit het basispakket van je zorgverzekering als sprake is van een medische noodzaak. De huisarts, de arts in het ziekenhuis of meldkamercentralist bepaalt of dit zo is. 

Als je verzekerd bent versturen wij de rekening naar de zorgverzekeraar. Als je nog eigen risico hebt, stuurt de zorgverzekeraar je een factuur voor (een deel van) het bedrag. Als je niet verzekerd bent sturen we de rekening naar je huisadres.

Spoedvervoer en besteld vervoer

De kosten voor ambulancezorg zijn overal in Nederland hetzelfde. Er is een vast bedrag voor spoedvervoer (A1- en A2-vervoer) en een bedrag voor besteld vervoer (B-vervoer).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt deze bedragen. Het bedrag bestaat uit een vast tarief en een kilometervergoeding. De kilometervergoeding bepalen we door de afstand tussen het afhaaladres en de bestemming te bepalen. Door de overheid is bepaald dat het ambulancevervoer meetelt voor het eigen risico.

Ben je niet (meer) verzekerd?

Als Nederlander of inwoner van de EU die in Nederland werkt ben je wettelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Alleen als je geregistreerd staat als gemoedsbezwaarde, bijvoorbeeld vanwege je geloof, hoef je je niet te verzekeren. Ben je geen gemoedsbezwaarde én ben je niet verzekerd? Geef dit dan aan bij de ambulanceverpleegkundige. De ambulanceverpleegkundige vraagt dan om jouw toestemming om je persoonsgegevens te delen met het landelijk meldpunt onverzekerden. We delen nooit medische gegevens, alleen je naam en adresgegevens. Deze instantie neemt dan contact met je op om je alsnog verzekerd te krijgen. Hiermee willen we voorkomen dat je opeens grote bedragen moet betalen. 

Eerste hulp maar geen vervoer?

Voor mobiele zorgconsulten sturen we geen rekening. Dit zijn consulten waarbij een ambulancemedewerker je behandelt, maar je niet meeneemt in de ambulance. De ambulanceverpleegkundige kan dan tegen je zeggen dat je met eigen vervoer naar het ziekenhuis of de huisarts gaat. De ambulance is dan eerder beschikbaar voor andere spoedgevallen. 

Overplaatsingen van ziekenhuis naar ziekenhuis

Soms betaalt het ziekenhuis overplaatsingen van ziekenhuis naar ziekenhuis, soms de zorgverzekeraar. Ook dan vallen de kosten binnen het basispakket. Als de arts een ambulance aanvraagt om jou over te plaatsen is dat meestal omdat een ander ziekenhuis je beter kan helpen. 

Voorbereiding op ambulancevervoer

Voorkom dat je de rekening thuis krijgt en zorg dat je altijd een legitimatie en een verzekeringspasje bij je hebt. Wettelijk gezien heb je een legitimatieplicht en moet het ambulanceteam jouw identiteit controleren. Dit is ook belangrijk bij een mobiel zorgconsult.