Mijn ambulancezorg

Het ritdossier van een ambulancerit is in te zien voor patiënten aan wie ambulancezorg is verleend door Ambulancezorg Gelderland-Midden. In het ritdossier staat wanneer de ambulancezorg is verleend, welke behandeling is uitgevoerd, wat de resultaten zijn van metingen en welke medicatie de patiënt eventueel heeft gekregen. 

Hoe zie je een ambulancerit in?

Om het ritdossier van je ambulancerit in te zien, zijn deze stappen belangrijk:

Identificatie tijdens de ambulancerit

De noodzakelijke eerste stap om de gegevens van je ambulancerit in te zien, is dat je tijdens je ambulancerit bent geïdentificeerd met een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het ambulanceteam vraagt altijd om je ID-bewijs en neemt de gegevens over. Zonder deze identificatie is het wettelijk niet toegestaan gegevens te delen, omdat we zonder ID-bewijs niet zeker weten wie je bent. Natuurlijk wordt er wel zorg verleend wanneer je iets overkomt en je geen ID-bewijs op zak hebt. Het is dan alleen niet mogelijk het ritdossier digitaal in te zien. De zorgverlening is áltijd belangrijker dan de identificatie.

Inloggen patiëntenportaal MijnAmbulancezorg

Je persoonlijke ritdossier kun je inzien op mijnambulancezorg.nl. Hier log je in met je DigiD. Hier kun je jouw dossier inzien dat gemaakt is tijdens een inzet. Alleen jij kunt die gegevens zien. Het patiëntenportaal van de ambulancezorg voldoet aan alle voorwaarden van MedMij, de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. 

Meer informatie over het patiëntenportaal staat klaar op Ambulancezorg Nederland.

ambulance

Als patiënt kun je het ritdossier van je ambulancerit inzien