Je belt 112, en dan?

In levensbedreigende situaties bel je 112, omdat elke seconde dan telt. Het is belangrijk dat je probeert om kalm te blijven en goed te luisteren naar de centralist. Op deze pagina lees je wat er verder gebeurt als je 112 belt.

Is de situatie niet levensbedreigend, dan bel je met je huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Zij beoordelen dan of er toch een ambulance nodig is. Als dat zo is vragen zij deze aan bij de meldkamer ambulancezorg. 

Als je 112 belt krijg je een algemene 112-centralist aan de lijn. De centralist vraagt waar je bent en of je ambulance, brandweer of politie wilt spreken. Daarna krijg je de juiste hulporganisatie aan de telefoon. Als je belt vanaf een vaste telefoonlijn, dan weet de 112-centrale je locatie en telefoonnummer al. 

Vragen van een centralist

Als je bent doorverbonden met de meldkamer ambulancezorg (MKA), moet je eerst een paar vragen beantwoorden. Luister goed naar de vragen van de centralist, ze zijn namelijk bedoeld om zo snel mogelijk de juiste hulp bij je te krijgen. Vaak al voordat alle vragen beantwoord zijn, stuurt een tweede centralist hulp naar je toe. Dit zijn de vragen die de centralist je stelt: 
 

 1. Wat is de exacte locatie waar hulp nodig is?
 2. Wat is er precies gebeurd?
 3. Is de patiënt bewusteloos?
 4. Ademt de patiënt?
 5. Kan de patiënt praten?
 6. Wat is de kleur van de patiënt?
 7. Zijn er zichtbare verwondingen?
 8. Wat is de naam en leeftijd van de patiënt?
 9. Om hoeveel betrokken slachtoffers gaat het?

Het is belangrijk dat je kalm blijft en de vragen van de centralist zo goed mogelijk beantwoordt. Zo help je de patiënt het beste. De centralist kan op basis van jouw antwoorden nog meer vragen stellen. Bijvoorbeeld of hij of zij met de patiënt mag praten. De centralist kan je ook opdrachten geven. Of je de deur wil openmaken bijvoorbeeld, of de ambulance op straat wil opvangen. 

Als de centralist oordeelt dat de situatie niet levensbedreigend is, krijg je het advies om de huisarts te bellen. 

Tips als je 112 belt

In deze video leggen meldkamer centralisten uit wat ze jou als eerste vragen als je 112 belt.

Wat kan ik doen als ik alarmnummer 112 niet kan bereiken?

Het alarmnummer 112 is in principe altijd bereikbaar. Soms is het mogelijk dat je 112 niet kunt bereiken. Dan kun je een paar dingen doen:

 • Blijf in de buurt van het slachtoffer en vraag anders omstanders of buren om te helpen en te bellen.  
 • Kan dat niet? Probeer met een ander toestel 112 te bellen.
 • Bekijk of je vanaf een andere plaats beter bereik hebt.
 • Probeer de huisarts of huistartsenpost te bellen. Zij kunnen je verder helpen. 
   

5 Veelgestelde vragen

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Als je zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, komen deze kosten wel voor eigen rekening.

Lost contact met de afdeling niets op of dien je liever een klacht in? Volg dan de stappen op de pagina Indienen klacht. Benoem daarbij je naam, adres, datum, beschrijf de klacht zo goed mogelijk: wanneer gebeurde het, om welke medewerker gaat het en wat is er precies gebeurd.

Ons e-mailadres: klacht@vggm.nl 

Ons postadres: 
VGGM
T.a.v. klachtenfunctionaris 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 

Nadat je de klacht hebt ingediend, sturen wij je een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd volgens welke regeling de klacht wordt behandeld. We onderzoeken de klacht en zoeken samen met je naar een oplossing. Soms leent een klacht zich voor een bemiddelingsgesprek. Wij streven er naar de klacht binnen zes weken af te handelen.
 
De klachtbehandeling voor onze organisatie is in verschillende wetten geregeld. Om die reden zijn er twee regelingen, die hieronder zijn toegelicht. 

Het kan zinvol zijn om je onvrede te bespreken met een medewerker van de afdeling. Vul dan ons contactformulier in. Een medewerker van de afdeling neemt dan contact op. Je kunt ook alleen een tip melden op onze website.

In het ritdossier staan jouw gegevens en een medisch verslag. Tijdens het bezoek van de ambulance schrijven we je gegevens op. Dat doen we in een digitaal ritformulier via een iPad. In het digitaal ritformulier schrijven we je naam, geboortedatum, huisadres, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens. De ambulanceverpleegkundige maakt medisch verslag van het contact.