Interne en externe trainingen en opleidingen

De training van eigen medewerkers en van organisaties waar we veel mee samenwerken is erg belangrijk voor Ambulancezorg Gelderland-Midden. Daarmee vergroten we de kwaliteit van zorg in de regio. Op deze pagina lees je over de opleidingen die onze medewerkers volgen en de trainingen die we zelf verzorgen. 

Nascholing voor ambulancemedewerkers

Als je bij Ambulancezorg Gelderland-Midden werkt, volg je regelmatig trainingen. In die lessen wordt herhaald hoe je als medewerker zorg moeten verlenen. Ook toetsen we of medewerkers klachten van zieke mensen kunnen herkennen. Zo zijn medewerkers altijd voorbereid op verschillende hulpverleningen en incidenten. We leren medewerkers ook hoe ze moeten reageren bij ongelukken met heel veel slachtoffers.

Sommige nascholingen zijn verplicht voor ambulancemedewerkers, uit het overige aanbod kunnen ze zelf kiezen. Bij regionale opleidingen ligt het accent op:

  • Samenwerkingsgerichte scholing
  • Bedrijfsgerichte scholing
  • Regiospecifieke scholing
  • Vaardigheidstraining met LOTUS en/of simulatoren

Assessment voor ambulancemedewerkers

Ambulancemedewerkers moeten eens in de drie jaar een landelijk assessment doen. Dit is een soort toets. Met het assessment bewijst de medewerker dat hij of zij nog voldoende kennis en vaardigheden heeft om het werk goed te kunnen doen. Als het assessment goed wordt gedaan, krijgt de medewerker een bekwaamheidsverklaring. Met die verklaring mogen medewerkers medisch voorbehouden handelingen uitvoeren. Voorbeelden zijn het plaatsen van een beademingsbuis in de luchtpijp en het aanprikken van de borstholte bij overdruk van lucht in de borstholte.

Team onderwijs van Ambulancezorg Gelderland-Midden

Bij Ambulancezorg Gelderland-Midden is er een team onderwijs. Dat team is verantwoordelijk voor alle bijscholing en nascholing voor de medewerkers die al in dienst zijn. Het team bestaat uit managers, staf en vakdocenten. Zij houden de ontwikkelingen bij over het (landelijk) onderwijsbeleid en vertalen dit naar de medewerkers. 

Vakdocenten zijn ambulancezorgprofessionals die onderwijs geven aan hun collega’s in de ambulancezorg en op de meldkamer. Vakdocenten werken nog in de praktijk en geven daarnaast scholing. Door deze combinatie blijven zij goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en dagelijkse werkzaamheden.

Trainingen bij andere organisaties

Team onderwijs van AGM traint ook medewerkers van de afdeling GHOR. Ieder jaar krijgen Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G’en) en Algemeen Commandanten een training in het rijden met zwaailicht en sirene van de rij-instructeurs. Onze rij-instructeurs verzorgen ook de basistraining voor rijden met zwaailicht en sirene. 

Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid verzorgen ook samen onderwijs bij andere organisaties. Vakdocenten vanuit het team onderwijs geven trainingen reanimatie en Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) aan de regionale brandweer, huisartsen en overige zorgorganisaties in de regio.

De docenten zijn ambulancezorgprofessionals die naast hun normale werk deze lesmomenten verzorgen. Deze docenten noemen we ook wel instructeurs. Zij zijn in het bezit van een instructeursopleiding van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Daarmee voldoet het reanimatieonderwijs aan de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad. 

Vanaf medio 2021 heeft VGGM, waar Ambulancezorg Gelderland-Midden onderdeel van is, een eigen studio. Vanuit die studio bieden wij ook onderwijs op afstand aan. 

Interesse in een training of contact?

Heb je interesse in een van onze trainingen of wil je meer weten over ons onderwijsaanbod?