cliëntenraad ambulancezorg gelderland midden

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer. De raad is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft de Raad van Bestuur gevraagd of ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor de patiënten en die betrekking hebben op het beleid. De raad richt zich vooral op aspecten van de zorg die direct van invloed zijn op hoe cliënten de zorg ervaren zoals kwaliteit, veiligheid en transparantie. De cliëntenraad geeft ook advies bij grote veranderingen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing. We bespreken ook veranderingen in de werkwijze rondom veiligheid, hygiëne en privacy.

cliëntenraad gelderland midden

Medezeggenschap

Ook gaat de cliëntenraad eens per jaar in overleg over de hoeveelheid van klachten en hoe daarmee omgegaan is. Iedere zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dat staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In die wet staat wat een cliëntenraad allemaal doet.

De cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden bestaat uit mensen die lid zijn op persoonlijke titel en vervullen hun functie op vrijwillige basis. Ze werken niet bij Ambulancezorg Gelderland-Midden of VGGM. De leden van de cliëntenraad laten zich naast deze vrijwillige functie niet beïnvloeden door hun huidige werk of functies.

Het is een mooie uitdaging om de cliënten van Ambulancezorg Gelderland-Midden zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en daarmee bij te dragen aan een nog betere dienstverlening en betere zorg.

De cliëntenraad bestaat vanaf oktober 2023 uit de volgende personen

Voorzitter

Wil van Doorn

.

Clientenraad 2
Clientenraad 1

Lid

Corine Uding

.

Lid

Tineke Appels

.

Clientenraad 3
Cliëntenraad lid 4

Lid

Piet Cornelissen

.

Lid

Dick Cochius

.

Cliëntenraad lid 5
Cliëntenraad lid 6

Lid

Erika Lenting

.

Wat doet de cliëntenraad niet?

Omdat we een onafhankelijke cliëntenraad zijn en niet in dienst van de ambulancedienst, kunnen we geen officiële klachten in behandeling nemen. Met individuele klachten kun je terecht bij het klachtenproces van VGGM. Klik hier om in contact te komen met VGGM.

We horen wel graag van je hoe je de zorg van de ambulancedienst hebt ervaren. Prettig, goed, deskundig of niet zo goed. Heb je een slim idee hoe iets anders, of beter kan, laat het ons weten. We zijn er voor u!

Missie en visie van de cliëntenraad

Missie

Met de inbreng van de cliëntenraad, tijdens het overleg met de mensen van de ambulancedienst, streven wij ernaar dat de zorg voor cliënten, bij gebruik van de diensten van de ambulance zorg Gelderland Midden, zo goed mogelijk is en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Visie

Onze inbreng is, om gevraagd en ongevraagd, advies te geven over:

  • Deskundigheid en veiligheid voor de cliënt
  • Bereikbaarheid van de ambulancezorg
  • Laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor iedereen die de ambulancezorg echt nodig heeft

Onze rol ontlenen we formeel aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Maar vooral informeel aan al die mensen voor wiens belangen wij staan!

clientenraad gelderland midden