Privacy en rechten

Ambulancezorg Gelderland-Midden vindt het belangrijk jouw privacy te beschermen. Hoe we dat doen, lees je onder meer in onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen over privacy

In het ritdossier staan jouw gegevens en een medisch verslag. Tijdens het bezoek van de ambulance schrijven we je gegevens op. Dat doen we in een digitaal ritformulier via een iPad. In het digitaal ritformulier schrijven we je naam, geboortedatum, huisadres, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens. De ambulanceverpleegkundige maakt medisch verslag van het contact.

 

De ambulancezorg is wettelijk verplicht om informatie te noteren over het contact met een patiënt. De patiënt is wettelijk verplicht om zich met een legitimatiebewijs te legitimeren. Alleen met al deze informatie is een ritdossier compleet. Het kan zijn dat een ambulanceteam jou onderzoekt en je niet vervoert naar het ziekenhuis. Dat noemen we ‘eerste hulp, geen vervoer’. Ook dan zijn we verplicht om het contact in het ritdossier vast te leggen.

 

Als wij je naar een ziekenhuis vervoeren, dan sturen we het ritdossier aan dit ziekenhuis. Deze medische overdracht is belangrijk om je behandeling in het ziekenhuis te kunnen starten of te vervolgen. De overdracht gebeurt via een speciale website. Alleen het ziekenhuis dat jou verder helpt kan je dossier zien.
 

 

Het kan zijn dat een ambulanceteam jou onderzoekt en je niet vervoert naar het ziekenhuis. Dat noemen we ‘eerste hulp, geen vervoer’. Meestal verwijzen we je dan naar je huisarts. Die sturen we een medische overdracht. In dat bericht schrijven we over het contact met jou en wat we bij jou hebben onderzocht. Ook als je niet direct naar de huisarts gaat, zullen we de huisarts een bericht sturen. Dan weet de huisarts dat we contact met jou hebben gehad.

 

In de avond, nacht en weekenduren is je eigen huisarts niet bereikbaar. Het ambulanceteam kan besluiten dat je niet naar het ziekenhuis gaat, maar naar de huisartsenpost (HAP). In dat geval sturen we je ritdossier aan de HAP. Ook je eigen huisarts ontvangt een bericht dat we contact met jou hebben gehad.