Zorgcoördinatie in Gelderland-Midden

Ambulancezorg Gelderland-Midden is een samenwerking gestart met verschillende huisartsenposten en de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Zo hopen we ervoor te zorgen dat patiënten altijd door de juiste persoon worden geholpen. We noemen dit zorgcoördinatie. Op deze pagina lees je wat dat precies is en hoe we het organiseren. 

Wat is zorgcoördinatie precies?

Met zorgcoördinatie willen we de spoedeisende zorg beter en slimmer organiseren. Dat is nodig omdat de ambulancesector het steeds drukker krijgt, net als huisartsen en ziekenhuizen. Ook hebben patiënten steeds vaker last van ingewikkelde klachten die met elkaar te maken hebben. Voor een ambulanceverpleegkundige is het bijvoorbeeld fijn om snel te weten of een patiënt medicijnen gebruikt. En of iemand misschien bekend is bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat kan als er straks een plek is waar iemand overzicht houdt op alle meldingen van ambulancezorg en huisarts.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft geld beschikbaar gesteld voor zorgcoördinatie. In verschillende projecten in het land wordt nu onderzocht hoe zorgcoördinatie het beste kan worden toegepast. Ook in Gelderland-Midden. Ambulancezorg Nederland verzamelt de resultaten van alle projecten. 

Wat doet Ambulancezorg Gelderland-Midden?

Wij zijn een samenwerking gestart met Ambulancezorg Gelderland-Zuid, de huisartsenposten in Ede, Arnhem, Nijmegen en Tiel en de geestelijke gezondheidszorg in de regio, ProPersona. 

Dit is wat er nu al gebeurt:  

  • De meldkamers van de twee ambulancediensten en de geestelijke gezondheidszorg zitten bij elkaar. De meldkamer geestelijke gezondheidszorg noemen we het ‘ketenbreed meld- en adviespunt verward gedrag’. 
  • Op het meld- en adviespunt verward gedrag is op vaste tijden iemand van ProPersona aanwezig. 
  • We zorgen voor een goede verbinding met de telefooncentrale van de huisartsenposten. 
  • We onderzoeken hoe we gegevens van patiënten beter kunnen delen. 
  • De meldkamers werken samen om op een kaart live te kunnen zien waar de voertuigen van de verschillende organisaties zijn.  

De samenwerking is een pilot. Het onderzoek loopt tot en met 2022. Daarna kijken we hoe we verder gaan met de zorgcoördinatie. 
 

Meer weten over zorgcoördinatie?

Dit filmpje van Ambulancezorg Nederland legt nog eens duidelijk uit wat zorgcoördinatie precies is.