Veelgestelde vragen over privacy

Als je als patiënt in aanraking komt met ambulancezorg hebben we gegevens van je nodig. Die gegevens nemen we op in het ritdossier. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met jouw gegevens op. Op deze pagina lees je daar meer over.

Ja, daar kun je op vertrouwen. In de wet staat dat Ambulancezorg Gelderland-Midden alle informatie die zij heeft goed moet beveiligen. De precieze eisen staan vastgelegd in de norm NEN-7510. Ieder jaar beoordeelt een organisatie of Ambulancezorg Gelderland-Midden nog voldoet aan deze eisen in deze norm. De afgelopen jaren heeft Ambulancezorg Gelderland-Midden telkens voldaan aan de eisen van de norm.

 

Bij ambulancehulpverlening is het niet nodig om vooraf toestemming te geven. Ambulancezorg Gelderland-Midden gebruikt je gegevens volgens de Gedragscode Elektronische Overdracht in de Zorg. Ook houden we ons aan de richtlijn gegevensuitwisseling voor huisarts, HAP, ambulancedienst en Spoedeisende Hulp. Daar staat onder meer dit in:  

  • Als je naar het ziekenhuis gaat met een ambulance of met eigen vervoer is sprake van een voorgenomen behandelovereenkomst met deze zorgverleners. Dit geldt ook als je naar de huisarts/HAP doorverwezen bent. Voor delen van de gegevens is dan geen toestemming noodzakelijk.
  • Als je niet vervoerd wordt en het is niet noodzakelijk naar je eigen huisarts te gaan, dan mogen de gegevens toch gedeeld worden. Dit mag omdat er sprake is van een doorlopende behandelovereenkomst met je eigen huisarts. Wel heb je het recht om aan te geven dat je voor dit specifieke contact geen toestemming geeft om je gegevens te delen met je eigen huisarts.

De volledige teksten kun je vinden via informatiestandaard acute zorg en gedragscode.

 

In de avond, nacht en weekenduren is je eigen huisarts niet bereikbaar. Het ambulanceteam kan besluiten dat je niet naar het ziekenhuis gaat, maar naar de huisartsenpost (HAP). In dat geval sturen we je ritdossier aan de HAP. Ook je eigen huisarts ontvangt een bericht dat we contact met jou hebben gehad.

Het kan zijn dat een ambulanceteam jou onderzoekt en je niet vervoert naar het ziekenhuis. Dat noemen we ‘eerste hulp, geen vervoer’. Meestal verwijzen we je dan naar je huisarts. Die sturen we een medische overdracht. In dat bericht schrijven we over het contact met jou en wat we bij jou hebben onderzocht. Ook als je niet direct naar de huisarts gaat, zullen we de huisarts een bericht sturen. Dan weet de huisarts dat we contact met jou hebben gehad.

 

Als wij je naar een ziekenhuis vervoeren, dan sturen we het ritdossier aan dit ziekenhuis. Deze medische overdracht is belangrijk om je behandeling in het ziekenhuis te kunnen starten of te vervolgen. De overdracht gebeurt via een speciale website. Alleen het ziekenhuis dat jou verder helpt kan je dossier zien.
 

 

De ambulancezorg is wettelijk verplicht om informatie te noteren over het contact met een patiënt. De patiënt is wettelijk verplicht om zich met een legitimatiebewijs te legitimeren. Alleen met al deze informatie is een ritdossier compleet. Het kan zijn dat een ambulanceteam jou onderzoekt en je niet vervoert naar het ziekenhuis. Dat noemen we ‘eerste hulp, geen vervoer’. Ook dan zijn we verplicht om het contact in het ritdossier vast te leggen.

 

In het ritdossier staan jouw gegevens en een medisch verslag. Tijdens het bezoek van de ambulance schrijven we je gegevens op. Dat doen we in een digitaal ritformulier via een iPad. In het digitaal ritformulier schrijven we je naam, geboortedatum, huisadres, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens. De ambulanceverpleegkundige maakt medisch verslag van het contact.