Onderzoek naar opnieuw ambulancezorg na een eerste consult

Een inzet van een ambulance eindigt in toenemende mate in een mobiel zorgconsult, waarbij de patiënt ter plaatse diagnostiek, behandeling, zelfzorginstructie en mogelijk een verwijzing ontvangt. Soms komt de ambulance terug nadat een patiënt is thuisgelaten. Onduidelijk is wat precies de relatie is tussen het eerste ambulancecontact en het nieuwe contact.

Doel

Inzicht krijgen in de mate van relatie tussen het eerste ambulancecontact (mobiel zorgconsult) en een nieuw ambulancecontact binnen drie dagen.

Methode/werkwijze

Alle ambulancecontacten in het jaar 2022 waarbij een patiënt is thuisgelaten en waarbij binnen drie dagen opnieuw een ambulancecontact plaatsvindt worden geanalyseerd. 

Resultaten

Het project loopt in de periode juni 2023 tot en met eind 2023. De resultaten zijn dan beschikbaar.

Projectteam

Het project wordt uitgevoerd door zes ambulancezorgprofessionals (verpleegkundigen en medisch hulpverleners) die werkzaam zijn bij de ambulancedienst Gelderland-Midden. 

Meer weten over dit project?

Remco.Ebben@vggm.nlProgrammamanager Innovatie en Onderzoek