Doe de quiz!

Hoe goed is jouw geheugen? Hierboven heb je gelezen over de ziekenauto. Kun jij je herinneren wat je hebt gelezen? Doe snel de quiz hieronder!

Vraag 1: Wat is een moeilijk woord voor een ziekenauto?
a) bolide    b) ambulance

Vraag 2: Soms maakt een ziekenauto heel veel geluid. Hoe noem je dat geluid?
a) Toeter    b) Sirene

Vraag 3: Als je een ziekenauto nodig hebt, dan bel je met de telefoon. Welk nummer bel je?
a) 112        b) 122

Vraag 4: Hoe noemen we de bestuurder van de ziekenauto?
a) verpleegkundige    b) chauffeur

Vraag 5: Iemand die ziek is noemen we een…?
a) patiënt    b) dokter

Vraag 6: Als een ziek iemand verplaatst moet worden, dan doen we dat op een…
a) brancard    b) stoel

Kijk hieronder de antwoorden:

  1. B
  2. B
  3. B
  4. A
  5. A

Hoeveel had jij er goed?