De cliëntenraad

De cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden is een groep mensen die meedenkt over wat het beste is voor onze cliënten. De raad is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van VGGM, gevraagd én ongevraagd. De cliëntenraad praat met ons over de kwaliteit van zorg aan patiënten. De cliëntenraad geeft ook advies bij grote veranderingen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of verhuizing. Wij bespreken ook veranderingen in de werkwijze rondom veiligheid, hygiëne en privacy met de cliëntenraad. Ook vertellen we eens per jaar hoeveel klachten er waren en hoe we daarmee zijn omgegaan.
Iedere zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dat staat in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In die wet staat ook staat wat een cliëntenraad allemaal doet.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat vanaf 2023 uit de volgende personen:

  • Wil van Doorn (voorzitter)
  • Tineke Appels
  • Erika Lenting
  • Corine Uding
  • Dick Cochius
  • Piet Cornelissen

Deze mensen zijn op persoonlijke titel lid van de cliëntenraad en vervullen hun functie op vrijwillige basis. Ze werken niet bij Ambulancezorg Gelderland-Midden of VGGM. De leden van de cliëntenraad laten zich naast deze vrijwillige functie niet beïnvloeden door hun huidige werk.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Met individuele klachten kun je terecht bij het klachtenproces van VGGM. Klik hier om in contact te komen met VGGM.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties?

Je kunt via mail contact opnemen met de cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Midden.

Mail de cliëntenraad