Onze samenwerking in het ROAZ en de AZO

Ambulancezorg Gelderland-Midden is aangesloten bij de AZO, de Acute Zorgregio Oost. De AZO is weer onderdeel van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Hierin praten ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten en verloskundigen over de acute zorg.

De Acute Zorgregio Oost (AZO) verbindt zorgorganisaties in de acute zorg in de zorgregio Oost: die gaat over Noord- en Oost Gelderland (Doetinchem), Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Verschillende soorten medewerkers overleggen daarin over samenwerking en actuele thema’s. Zo delen artsen van regionale ziekenhuizen nieuwe kennis delen met zorgorganisaties in het samenwerkingsverband. De bestuurders van de verschillende zorgorganisaties overleggen binnen de AZO bijvoorbeeld over de strategie.

Rampen en crises

De AZO heeft ook een belangrijke taak bij rampen en crises. Een goede voorbereiding is essentieel voor verloop van een ramp of crisis. Organisaties uit het samenwerkingsverband bereiden zich voor door hun crisisplan met elkaar te delen. In een crisisplan beschrijft een organisatie bijvoorbeeld wat ze doen als ICT uitvalt of als er een overstroming is. Het is belangrijk dat partners regelmatig oefenen, zodat ze van elkaar weten wat ze kunnen verwachten van de ander. 

Tijdens de COVID-19-crisis was de samenwerking in het ROAZ erg belangrijk. Zo zijn vanuit het ROAZ beschermingsmiddelen voor zorgverleners verspreid. Ambulancezorg Gelderland-Midden deelde in die tijd ook haar crisisplannen met de andere partijen uit het netwerk.