Onze samenwerking met de GHOR

Medewerkers van Ambulancezorg Gelderland-Midden overleggen met de GHOR voor de inzet van ambulancezorg bij grote evenementen. Dit zijn evenementen zoals Living Statues in Arnhem, het Bevrijdingsfestival in Wageningen en de luchtlanding op de Ginkelse Hei.

Bij rampen en crises zorgt de GHOR ervoor dat alle hulpverleners goed samenwerken en weten wat ze moeten doen. GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en is net als Ambulancezorg Gelderland-Midden onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). 
 
Net als de politie, brandweer en ambulancezorg is de GHOR 24 uur per dag en 7 dagen per week aan het werk en getraind voor grote incidenten. Bij een crisis of ramp zorgt de GHOR onder andere voor de eerste zorg ter plaatse, het vervoer van patiënten, opvang van omstanders, verzorging van lichtgewonden en de nazorg.

Officier van Dienst Geneeskundig

Bij de GHOR houdt ook een iemand zich bezig met de ambulancezorg. Dat is de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG). De OvD-G komt naar incidenten waar meerdere slachtoffers en ambulances zijn. De OvD-G neemt besluiten en overlegt met politie en brandweer over het verloop van het incident. Ook houdt de OvD-G rekening met de veiligheid van ambulanceteams, andere hulpverleners en patiënten. 
 
De OvD-G verzorgt zelf geen gewonden, maar is het aanspreekpunt voor hulpverleners en andere hulpdiensten. Ook zorgt de OvD-G voor contact met de meldkamer ambulancezorg over de actuele situatie. De OvD-G geeft door aan de meldkamer ambulancezorg welke besluiten zijn genomen. Bij een (grootschalig) incident werkt de OvD-G samen met officieren van dienst van de brandweer, politie of andere organisaties.