Ambulanceritten

Elk jaar verzorgen wij in de regio Gelderland-Midden 40.000 ambulanceritten. Niet voor al die ritten gebruiken we sirenes en zwaailichten. Of we dat doen is afhankelijk van de urgentie van de rit. De verpleegkundig centralist op de meldkamer bepaalt welke spoed een melding krijgt. 

In Nederland bestaan er drie urgentieklassen, dus drie soorten ambulanceritten. 

  • A1: Spoedvervoer met zwaailicht en sirene. 

    • Bij A1-vervoer is er sprake van een levensbedreigende situatie. Levensbedreigende situaties zijn bijvoorbeeld een groot ongeval, ernstige verwondingen, een hartstilstand of een hersenbloeding. 
  • A2: Spoedvervoer zonder zwaailicht en sirene.

    • Bij A2-vervoer is er niet direct sprake van een levensbedreigende situatie. Maar er is wel een kans dat letsel of ziekte erger worden. Voorbeelden hiervan zijn een gebroken arm en een patiënt met buikklachten. Ook kleine verwondingen of langer bestaande ziekteklachten kunnen leiden tot een ambulancerit met urgentie A2.
  • B: Besteld ambulancevervoer.

    • Soms moet een patiënt op een bepaalde tijd in een ander ziekenhuis zijn. Dan moeten we de patiënt ophalen en naar een ander ziekenhuis brengen. We spreken ook over besteld ambulancevervoer als we een patiënt met de ambulance naar huis brengen. De dokter of arts bepaalt of vervoer met een ambulance nodig is. Je kunt dit niet zelf aanvragen.

Aantallen ritten

Binnen onze regio doen we jaarlijks ongeveer 19.000 A1-ritten, 13.000 A2-ritten en 7.000 B-ritten. 
Daarvan zijn ongeveer 5000 ritten zogenoemde loze ritten. De ambulance was dan al onderweg, maar bleek uiteindelijk toch niet nodig. Jaarlijks rijden we ook ongeveer 15.000 zogenoemde voorwaardenscheppende ritten. Dit zijn ritten om ambulances over de regio te verspreiden. 

Ritten in andere regio's 

De overheid maakt ieder jaar een model dat bepaalt welke ambulancedienst in welk gebied moet rijden. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat altijd de dichtstbijzijnde ambulance naar een oproep gaat. Om deze reden geven we ook altijd ambulancezorg in sommige gemeenten buiten de regio Gelderland-Midden: in Didam, Renswoude en een stukje van Nijmegen. We noemen dit structurele burenhulp.  

De regio Gelderland-Midden grenst aan de regio Utrecht, Noord- en Oost Gelderland en Gelderland-Zuid. Soms verlenen onze ambulances ook daar hulp. Dat noemen we gewone ‘burenhulp’.