Soorten ambulancevervoer

Binnen de ambulancezorg zijn er verschillende soorten vervoer. Op deze pagina bespreken we de verschillende soorten.

Eerste hulp geen vervoer

Bij ‘eerste hulp geen vervoer’ beoordeelt de ambulanceverpleegkundige de patiënt ter plekke. Als het nodig is behandelt de verpleegkundige de patiënt. Bij ‘eerste hulp geen vervoer’ gaat de patiënt niet naar een ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige oordeelt dan dat verdere behandeling niet nodig is, dat de patiënt met eigen vervoer naar het ziekenhuis kan komen of dat de patiënt naar de huisarts moet gaan.

De ambulanceverpleegkundige verbindt de verwonding en geeft eventueel pijnstilling. De ambulanceverpleegkundige vertelt de huisarts of het ziekenhuis dat de patiënt met eigen vervoer komt. Door zo te werken is de ambulance eerder beschikbaar voor een volgend noodgeval.

Vervoersrit naar spoedeisende hulp/ziekenhuis

Bij veel meldingen vervoert een ambulance een patiënt naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Dit kan niet met eigen vervoer. De verwondingen zijn daarvoor te groot of het risico op ergere klachten is te groot. Via een 112-melding of via de huisarts brengt een ambulance de patiënt naar het ziekenhuis.

Overplaatsing of interklinisch vervoer

Bij een overplaatsing of interklinisch vervoer brengt de ambulance een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis of zorginstelling. De ambulanceverpleegkundige bewaakt de patiënt tijdens de rit. Ook kan onderweg medische behandeling noodzakelijk zijn. Het ziekenhuis vraagt dit vervoer aan bij de meldkamer.

Poliklinisch vervoer

Een ambulance kan een patiënt voor een kortdurende behandeling of bezoek naar een polikliniek brengen. De ambulance komt alleen als de patiënt niet met eigen vervoer kan komen. De huisarts beoordeelt of een ambulance nodig is. Dit vervoer kun je niet voor jezelf of iemand anders aanvragen.

Ontslag vervoer

Een ambulance brengt een patiënt in sommige gevallen van het ziekenhuis naar huis of naar een verzorgingshuis. Dat doet een ambulance alleen als de patiënt niet mobiel is. Het ziekenhuis vraagt een ambulance aan bij de Meldkamer Ambulancezorg. Dit vervoer kun je niet voor jezelf of iemand anders aanvragen.