Unieke samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg

Ambulancezorg Gelderland-Midden kan vanaf 1 augustus in de nacht een beroep doen op het acute verpleegkundige nachtzorgteam dat actief is in de Gelderse Vallei. Ambulancezorg gaat samenwerken met de vier aanbieders van wijkverpleging: Opella, Vilente, Santé Partners en Icare.

Acute verpleegkundige nachtzorg

Samen bieden zij regionaal de acute verpleegkundige nachtzorg voor al hun thuiswonende cliënten en aangesloten zorgaanbieders. Eerder werd ook al de samenwerking tussen de wijkverpleging en de huisartsenspoedpost opgezet.

De meldkamer Ambulancezorg kan ’s nachts het acute verpleegkundige nachtzorgteam inzetten bij een acute, incidentele zorgvraag die absoluut niet kan wachten tot de volgende dag. De meldkamer maakt na een zorgvuldige uitvraag een afweging of de inzet van een ambulance noodzakelijk is, of dat het acute verpleegkundige nachtzorgteam de zorgvraag kan oppakken. Denk daarbij aan hulp na valincidenten of katheterproblemen.

Met deze werkwijze wordt de beschikbaarheid van zorg vergroot in de nacht, door zowel de inzet van het ambulanceteam als het acute verpleegkundig nachtzorgteam. De samenwerking zorgt ervoor dat de juiste zorgverlener wordt ingeschakeld.

Juiste zorg op de juiste plek

"De samenwerking met de wijkverplegingsorganisaties in de Gelderse Vallei is een onderdeel van een al langer lopend traject om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te bieden", zegt Henk Bril, directeur Ambulancedienst Gelderland-Midden. "Door bijvoorbeeld de deskundigheid van de wijkverpleging in te zetten bij een inwoner die uit bed is gevallen, blijft de ambulance beschikbaar om iemand te helpen in een levensbedreigende situatie. Deze samenwerking bestaat al met de wijkverplegingsorganisaties van Arnhem en omgeving en wordt nu uitgebreid voor de Gelderse Vallei."

Samen voor de noodzakelijke zorg

Anne-Marie Laeven - De Boer, bestuurder bij Santé Partners namens de uitvoerende wijkverplegingsorganisaties: "Door deze samenwerking maken we optimaal gebruik van de beschikbare verpleegkundige capaciteit in het gebied. Om de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk en beschikbaar te houden is een transformatie nodig. De vraag naar zorg stijgt door vergrijzing en de beroepsbevolking neemt af. Door dit soort initiatieven dragen we met elkaar bij aan die broodnodige transformatie."

Ambulancezorg

Centralisten aan het werk op de meldkamer.