Privacyverklaring in het kort

Ambulancezorg Gelderland-Midden respecteert jouw privacy en vindt het belangrijk jouw privacy te beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring in het kort.

 • Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens. Dat zijn ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens en je burgerservicenummer.
 • In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jou zelf. Ook ontvangt AGM persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld nadat er contact is geweest met jouw huisarts.
 • Jouw gegevens gebruiken we alleen als we daarvoor een wettelijke reden (‘grondslag’) hebben.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat moet van de wet of als dit nodig is voor het uitvoeren van onze taken.
 • Soms vragen we aan andere bedrijven om persoonsgegevens te verwerken. Met die bedrijven maken we afspraken. Zo zorgen we ervoor dat zij voldoen aan beveiliging en vertrouwelijk omgaan met gegevens.
 • Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is om ons werk te doen voor jou. Soms staat er in wetten hoe lang we de gegevens moeten bewaren. Dan worden de gegevens voor die periode bewaard.
 • Wij gebruiken gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en rapportages. Jouw persoonsgegevens zijn dan geanonimiseerd. Dat betekent dat je niet kunt zien dat de gegevens over jou gaan. Als je niet wilt dat wij je gegevens hiervoor gebruiken, dan kun je bezwaar maken.
 • Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hiervan gebruik maken? Stuur dan een verzoek aan info@vggm.nl.
 • Als je een website van Ambulancezorg Gelderland-Midden bezoekt, zetten we cookies op je computer. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming.
 • Heb je vragen over het gebruik van persoonsgegevens door AGM? Stuur dan een email aan de functionaris gegevensbescherming: functionarisgegevensbescherming@vggm.nl. Heb je een klacht? Dan kun je deze sturen aan klacht@vggm.nl
 • Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze ‘privacyverklaring – in het kort’ is gepubliceerd in mei 2021.